Níže uvedené ceny jsou orientační. Společnost Eco Prosper s.r.o. preferuje po dohodě s klientem

měsíční paušální sazbu, která zahrnuje věškeré, předem dohodnuté služby.

Vedení DE "daňové evidence" (do 30-ti dokladů) měsíční paušál

500,00 Kč

Vedení DE "daňové evidence" nad 30 dokladů, každá další položka*

12,00 Kč

Vedení Účetnictví (do 30-ti dokladů) měsíční paušál

500,00 Kč

Vedení Účetnictví nad 30 dokladů, každá další položka*

17,00 Kč

Zaúčtování bankovní operace*

3,00 Kč

Zaúčtování skladové položky*

3,00 Kč

Zpracování DPH - základní*

200,00 Kč

Zpracování DPH včetně Souhrnného Hlášení a ostatních výkazů*

300,00 Kč

Zpracování cestovního příkazu (dle složitosti)*

50-100,00 Kč

Zpracování silniční daně*

200,00 Kč

Kompletní mzdová a personální agenda (1 zaměstnanec)*

130,00 Kč

Závěrkové operace (roční)*

1000,00 Kč

Daňové přiznání včetně účetních výkazů a příloh*

1000,00 Kč

Zpracování odměn pro zastupitele obcí*

130,00 Kč

Zpracování účetnictví nebo daňové evidence malého rozsahu

smluvní cena

Zastupování na úřadech

dle dohody

Dopravné 1km*

10,00 Kč

* platí v případě, že je klientovi vedena DE nebo Účetnictví, jinak cena dohodou.

Fakturace je prováděna na základě skutečných úkonů za dané období. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH 21%.