Společnost Eco Prosper s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti vedení účetnictví a zpracování daňové evidence. Služby jsou poskytovány nejenom klientům z oblasti komerční sféry, ale také nekomerčním subjektům jako jsou obce a další samosprávné celky.