Vedení účetnictví

Potřebujete zpracovat a následně pravidelně vést účetnictví? Při zpracování a vedení účetnictví zajistíme komplexní portfolio služeb, které obsahuje:

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle potřeby klienta
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Vedení skladové evidence
 • Přípravení a zasílání platebních příkazů
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování podkladů daňového přiznání k DPH
 • Zpracování podkladů daňového přiznání k silniční dani
 • Zpracování podkladů daňového přiznání k dani z příjmu
 • Sestavení účetní uzávěrky
 • Zasílání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát na obchodní soud

 

Vyžádejte si více informací na tel. +420 602 11 22 33 nebo +420 606 45 10 01